Inici Contacta Favorits
ACPO

L’ Associació té com a finalitats impulsar i dinamitzar les diferents iniciatives culturals, la promoció d’activitats artístiques en totes les seves vessants, arts visuals, plàstiques, escèniques, literàries i audiovisuals. Així com la creació d’un centre d’activitats culturals multidisciplinars i procurar la recuperació de l’edifici popularment conegut com “Odeon” de Canet de Mar. En queda exclòs tot afany de lucre.

VOCALIA DE MEDI AMBIENT DE LA PLATAFORMA ODEON

La vocalia “Fot-li Castanya!” la formem membres de la Plataforma amb inquietuds medi ambientals, i amb ganes d’incidir perquè el creixement del nostre entorn immediat sigui més sostenible. Els nostres objectius es centren en aspectes reivindicatius, divulgatius i associatius.

Pel que fa als aspectes reivindicatius, ens proposem vetllar perquè la sustenibilitat sigui criteri principal en les actuacions al poble, així com denunciar qualsevol agressió cap al medi ambient que s’hi produeixi. Volem que s’escolti la nostra veu en els temes medi ambientals que ens afecten, i oferim la nostra col·laboració per a intentar trobar solucions. Però alhora, exigim que les administracions facin les seves funcions amb diligència i eficàcia.

En la vessant divulgativa, fem activitats obertes a tothom per donar a conèixer els valors medi ambientals del nostre entorn més immediat. Creiem que, amb el coneixement d’aquest valors, contribuïm a crear consciència ecològica. En particular, fem:

· Sortides: itineraris pels rials o altres llocs d’interès del municipi.
· Visites: equipaments ecològics, entitats alternatives ...
· Jornades “FOT-LI CASTANYA!”: Monogràfic al voltant d’algun centre d’interès, culminades amb una festa reivindicativa.

Respecte als aspectes associatius, formem part de l’ACPO, coincidim amb els seus objectius, i participem de la dinàmica de l’Associació (assemblees, jornades, butlletí ...). Volem vetllar per donar un caràcter més ecològic als actes que organitza la Plataforma. També estem oberts a col·laborar amb altres entitats de Canet. Alhora, estem adherits a Xarxa Maresme (coordinadora comarcal d’entitats ecologistes), i tenim contactes periòdics amb els grups locals dels pobles veïns.

Considerem que el coneixement i el respecte al Medi Ambient forma part de la cultura en el seu sentit més ampli. És per això que, al igual que reivindiquem que els canetencs tinguem un bon entorn natural, també creiem imprescindible que disposem dels espais necessaris per desenvolupar un bon entorn cultural. Obrim l’ODEON!

Qui no porti bon camí que no esperi bona fi
“Se mana que dins temps y espai de tres dies del dia de la publicasió desta en avant comptadors, adoben y adobar hajen tots los camins Reals, brassos de camins reals, carreteras y vias públicas y per tot allà ahont menester sia y convinga. Dels quals camins traguen tots fems, enderrochs brossas, ramas, arbres,matas, rocas, pedras, aiguas, rasas o bassas, aigueras de fems ras (...). Y tots los camins reals y brassos de ells sian esbardissats a deu passas. Totas las desbotadas que sian paredadas o fetes partas dins lo temps i espai que dit llochtinent manarà.
(...) Si algun pont, o, pontarró o palanca necessita de fer adobar, o, reparar ho fassen. (...) Que ninguna persona puga ròmprer ni espatllar camins real, brassos de camins reals, carreteras i vials públicas en pena de deu lliuras.”

Font: Vilafranca del Penedès: Arxiu Històric Comarcal, Ordenances 1703 (recollides per Benjamí Català).

FOT-LI CASTANYA! – Plataforma ODEON
Desembre de 2003

Responsable de la Comissió: Albert Herrero
Contacte: info@odeoncanet.org


Activitats més recents d'aquesta comissió

Notícies més recents d'aquesta comissió


  18/5/2020
T'agradaria que tiréssim endavant el llibre Petita Història de l'Odèon?

Associació Cultural Plataforma Odèon © 2022 · Tots els drets reservats · Avís legal · Crèdits