Han contestat 135 persones

sisi   37 %
nonosi   61 %
nsnssi   0 %

Sí     No     Ns

Més enquestes