Han contestat 61 persones

sisi   26 %
nonosi   73 %
nsnssi   0 %

Sí     No     Ns

Més enquestes