Han contestat 47 persones

sisi   29 %
nonosi   70 %
nsnssi   0 %

Sí     No     Ns

Més enquestes