Han contestat 84 persones

sisi   27 %
nonosi   72 %
nsnssi   0 %

Sí     No     Ns

Més enquestes