Han contestat 23 persones

sisi   91 %
nonosi   8 %
nsnssi   0 %

Sí     No     Ns

Més enquestes