Han contestat 92 persones

sisi   8 %
nonosi   91 %
nsnssi   0 %

Sí     No     Ns

Més enquestes