Han contestat 13 persones

sisi   92 %
nonosi   7 %
nsnssi   0 %

Sí     No     Ns

Més enquestes