Han contestat 11 persones

sisi   90 %
nonosi   9 %
nsnssi   0 %

Sí     No     Ns

Més enquestes