Han contestat 3 persones

sisi   66 %
nonosi   0 %
nsnssi   33 %

Sí     No     Ns

Més enquestes