Han contestat 4 persones

sisi   75 %
nonosi   0 %
nsnssi   25 %

Sí     No     Ns

Més enquestes