Han contestat 11 persones

sisi   90 %
nonosi   0 %
nsnssi   9 %

Sí     No     Ns

Més enquestes