Han contestat 31 persones

sisi   74 %
nonosi   25 %
nsnssi   0 %

Sí     No     Ns

Més enquestes