Han contestat 6 persones

sisi   33 %
nonosi   50 %
nsnssi   16 %

Sí     No     Ns

Més enquestes