Han contestat 5 persones

sisi   40 %
nonosi   40 %
nsnssi   20 %

Sí     No     Ns

Més enquestes