Han contestat 3 persones

sisi   66 %
nonosi   33 %
nsnssi   0 %

Sí     No     Ns

Més enquestes