Han contestat 9 persones

sisi   22 %
nonosi   77 %
nsnssi   0 %

Sí     No     Ns

Més enquestes