Han contestat 7 persones

sisi   28 %
nonosi   71 %
nsnssi   0 %

Sí     No     Ns

Més enquestes