Han contestat 14 persones

sisi   92 %
nonosi   0 %
nsnssi   7 %

Sí     No     Ns

Més enquestes