Han contestat 3 persones

sisi   33 %
nonosi   66 %
nsnssi   0 %

Sí     No     Ns

Més enquestes