Han contestat 6 persones

sisi   83 %
nonosi   0 %
nsnssi   16 %

Sí     No     Ns

Més enquestes