Han contestat 10 persones

sisi   80 %
nonosi   10 %
nsnssi   10 %

Sí     No     Ns

Més enquestes