Han contestat 8 persones

sisi   75 %
nonosi   12 %
nsnssi   12 %

Sí     No     Ns

Més enquestes