Han contestat 21 persones

sisi   66 %
nonosi   28 %
nsnssi   4 %

Sí     No     Ns

Més enquestes