Han contestat 14 persones

sisi   64 %
nonosi   28 %
nsnssi   7 %

Sí     No     Ns

Més enquestes