Han contestat 15 persones

sisi   66 %
nonosi   26 %
nsnssi   6 %

Sí     No     Ns

Més enquestes