Han contestat 33 persones

sisi   72 %
nonosi   24 %
nsnssi   3 %

Sí     No     Ns

Més enquestes