Han contestat 23 persones

sisi   69 %
nonosi   26 %
nsnssi   4 %

Sí     No     Ns

Més enquestes