Han contestat 25 persones

sisi   68 %
nonosi   28 %
nsnssi   4 %

Sí     No     Ns

Més enquestes