Han contestat 17 persones

sisi   64 %
nonosi   29 %
nsnssi   5 %

Sí     No     Ns

Més enquestes